Allemaal
Product sleutelwoorden
Voer alstublieft het e-mailadres in

Intellectueel eigendomsbeleid

Gearbest respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en heeft een nultolerantiebeleid tegen namaak en/of inbreuk op intellectuele eigendom.

Wij controleren de producten op onze website regelmatig om elke mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten te voorkomen. Als blijkt dat een product in strijd is met het beleid van Gearbest, wordt het verwijderd.

Ondanks onze inspanningen om de verkoop van inbreukmakende producten op onze website te vermijden, zijn er door het grote aantal producten, leveranciers en verkopers soms momenten waarop wij inbreuken op intellectuele eigendommen niet kunnen detecteren of identificeren. Dat is de reden waarom wij onze klanten of houders van intellectuele eigendomsrechten aanmoedigen om met ons samen te werken. Als u denkt dat uw intellectuele eigendomsrecht is geschonden, vragen wij u ons op de hoogte te stellen en onze klachtenprocedure te volgen.

1. Legitieme klachten zijn onder meer:

  • Inbreuk op een handelsmerk: Ongeautoriseerd gebruik van een identiek of soortgelijk handelsmerk op goederen die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met de goederen waarvoor het handelsmerk is geregistreerd.
  • Octrooi-inbreuk: Ongeautoriseerd gebruik van het door anderen verleende ontwerpoctrooi of nutsoctrooi.
  • Schending van auteursrecht: Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud of foto's gemaakt door anderen of de auteursrechtelijk beschermde werken van anderen, waaronder boeken, cd's, software, enz.
  • Andere activiteiten die volgens de relevante wetgeving beschouwd worden als inbreuken op intellectueel eigendom.

2. Klachtenprocedure:

U kunt een klacht indienen door een Kennisgeving van inbreuk in te dienen. De kennisgeving kan per e-mail aan ons worden verzonden:support@gearbest.com . Na ontvangst van uw kennisgeving zullen wij een snel intern onderzoek uitvoeren en als uw klacht wordt geaccepteerd, zullen wij actie ondernemen tegen de vermeende inbreukmakende producten.

3. Acties die wij kunnen ondernemen tegen de inbreukmakende producten:

  • De vermeende inbreukmakende producten van onze website te verwijderen.
  • De verkoper over uw klacht te informeren en uw informatie aan hen te verstrekken, zodat u beiden het probleem kunt verduidelijken.
  • De verkooprechten verwijderen en fondsen onthouden aan de overtredende verkopers, alsook inbreukmakende inventaris in ons bezit vernietigen wanneer de claim gegrond blijkt te zijn en door de rechtbank wordt bevestigd.
  • Het gebruikersaccount van de inbreukmakende verkoper beëindigen in het geval van drie (3) opzettelijke overtredingen.
  • Het gebruikersaccount van de inbreukmakende verkoper onmiddellijk beëindigen in extreme gevallen waarbij een rechtszaak is aangespannen tegen Gearbest vanwege de inbreukmakende activiteiten van de verkoper, of als Gearbest wordt gedwongen door de rechterlijke macht, handhavings- of bestuurlijke autoriteiten om een ​​account te beëindigen of vergelijkbare maatregelen te nemen.

De inbreukzaak wordt geregistreerd voor één (1) jaar vanaf de datum waarop een boete is opgelegd.